NAPLATA POTRAŽIVANJA

Pravi posao završava plaćanjem.
Sa platnom nedisciplinom suočava se svako poduzeće. Zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanja dužnika mnoge se tvrtke suočavaju s poteškoćama u likvidnosti, što prouzrokuje slabije poslovne rezultate i nemogućnost pravovremenog namirenja obveza prema vjerovnicima. Taj začarani krug obuhvaća praktično sve sudionike na tržištu.

U Evropi se zato više od 80% naplate obavlja izvansudski, preko specijaliziranih agencija, odnosno tvrtki, među kojima je također i PRO KOLEKT d.o.o. Naša djelatnost temelji se na provjeri dužnikovog financijskog stanja i mogućnosti. Možemo ponuditi naplatu dugova diljem svijeta. Do sada smo vodili aktivnu naplatu dugova već u 70 država, dok nam naša povezanost u sklopu istovrsnih agencija omogućava naplatu u čak 120 država svijeta. Svoju mrežu pokrivenosti cijelo vrijeme proširujemo u skladu sa potrebama svojih naručitelja.

Naši postupci izvansudske naplate dugovanja obuhvaćaju:

  • Provjeru dužnika
  • Pisano opominjanje
  • Telefonske kontakte s dužnicima
  • Osobne posjete

Kroz praksu smo spoznali da pri naplati potraživanja vrijedi pravilo: što je dug noviji, veća je vjerojatnost da će biti i uspješno naplaćen. Zato je iznimno važno, da s intenzivnom naplatom svojih potraživanja ne čekamo godinu ili dvije, već da ju započnemo po pjavi zakašnjenja u plaćanju.

about image

U Europi se više od 80% naplate obavlja izvansudski, preko specijaliziranih agencija kao što je i Pro Kolekt d.o.o.