Vijesti

10.05.2016

Informacija o kretanju dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i građana

Poslovni savjet

Za angažman agencije specijalizirane za vansudsku naplatu potraživanja nije preporučeno čekati više od 90 dana od datuma dospijeća neplačenih račun